Verpleeg en verzorgingshuizen etc. - Tussentijdse wijziging

16 oktober 2020

Hiervan is de rubriek Bedrijfstakpensioenfonds (wijziging besluit per 14-10-2020) inhoudelijk gewijzigd. Zie hiervoor de samenvatting .