Hoveniersbedrijf in Nederland - Tussentijdse wijziging

30 oktober 2020

Hiervan is de rubriek Algemeen (looptijd) Lonen (loonsverhoging per 01-11-2020; aanpassing WML en garantieregeling), Arbeidstoeslagen (toeslag voor overwerk: definitie) en Arbeidsduur (divers zorgverlof) inhoudelijk gewijzigd. Zie hiervoor de samenvatting .