Nederlandse Universiteiten voor Humanistiek - Tussentijdse wijziging

30 oktober 2020

De cao is tussentijds gewijzigd. Zie hiervoor de samenvatting .