Banden- en Wielenbranche - Nieuwe AVV

18 november 2020

De cao sociaal fonds Banden- en Wielenbranche CAO656) is algemeen verbindend verklaard. Zie voor de volledige AVV-tekst de samenvatting .