Principeakkoord – Bakkersbedrijf

29 november 2020

De hieronder vermelde informatie berust niet op definitieve cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen tussen partijen die deels nog aan de betrokken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Algemeen

De cao heeft een looptijd van 1 augustus 2020 tot en met 30 april 2021.

Lonen

Er zijn geen loonmutaties overeengekomen.

Loontabellen

De cao-loontabellen worden gewijzigd in 16 t/m 20 jaar, gevolgd door 0 functiejaren.

Voor ambachtelijke bakkerijen wordt voor 0 functiejaren per 01-08-2020 het uurloon genomen van 21 jaar (loonschalen per 01-01-2019/29-12-2019, cao 01-04-2019 t/m 31-07-2020). De overige functietreden schuiven hierdoor 1 rij op. De afspraak over de keuze voor uurloon van 21 jaar blijft wat werknemersorganisaties betreft beperkt tot de looptijd van de nieuwe cao (t/m 30-04-2021) zodat een algemeen verbindend verklaring kan plaatsvinden.

Voor industriële bakkerijen wordt voor 0 functiejaren per 01-08-2020 het uurloon genomen van 22 jaar/0 functiejaren (loonschalen per 01-01-2019/29-12-2019, cao 01-04-2019 t/m 31-07-2020).

Bedrijfstakpensioenfonds

Partnerpensioen zal vanaf 1 januari 2021 uitgevoerd worden op risicobasis. De benodigde kosten, 0,43% punt van de pensioengrondslag (0,3% van het salaris), worden door werkgevers betaald op dezelfde datum.

Partijen spreken uit de pensioenpremie vanaf 1 januari 2022 in 3 jaar tijd gefaseerd te verhogen met in totaal 3,3% van de pensioengrondslag. De voor 2022, 2023 en 2024 geldende percentages worden per jaar vastgesteld.

Bron: GOW, 17-11-2020