University College Roosevelt - Tussentijdse wijziging

22 december 2020

De cao is tussentijds gewijzigd. Zie hiervoor de samenvatting .