Herinnering - Loonmutatie per 01-02-2021

27 december 2020
In de Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf vindt er binnenkort een loonmutatie plaats. Per 01-02-2021 worden de salarissen met 1,00% verhoogd. Raadpleeg voor eventuele details omtrent deze loonmutatie de samenvatting (Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf).