Nieuw principeakkoord cao CBR

23 april 2018

De hieronder vermelde informatie berust niet op definitieve cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen tussen partijen die nog aan de betrokken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Algemeen

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.

Lonen

De lonen worden structureel verhoogd:

per 01-02-2018 3,00%

per 01-10-2018 1,50%

per 01-02-2019 1,05%

per 01-10-2019 1,50%

Arbeidsduur

Twee varianten vitaliteitsregeling voor de 64 jaar en ouder: 50/70/100 en 60/80/100 regeling in plaats van atv-dagen.

Aanpassing van de atv-regeling. Het uitgangspunt is dat deze minder worden, maar daar staat een financiƫle compensatie tegenover waardoor je weer een groot aantal van deze dagen terug kan kopen.

Aanpassing van de overwerkregeling voor medewerkers in functiegroep 70 die nu onder voorwaarden wel een overwerktoeslag bij gepland overwerk krijgen.

Overig

De 3-maandsuitkering wordt gewijzigd in een uitkering bij pensionering.

Bron: De Unie, 20 april 2018